ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30  มีนาคม 2566 เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 2 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom