ร่วมการจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ สพป.นครพนม เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565