31 มี.ค. 66 ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

สำหรับ Smartphone