โครงการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในสถานศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในสถานศึกษา โดยมี นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และในการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 จังหวัดนครพนม