การประชุมเตรียมจัดการฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคมในเรือนจำ

วันที่ 4 เมษายน 2566  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 2  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดการฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคมในเรือนจำ โดยมี ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้