ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2568 – 2570

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2568 – 2570 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม