“กิจกรรมกิจกรรมขยับกาย สบายชีวี สุขภาพจิตแจ่มใส”

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นำคณะบุคลากร สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วม”กิจกรรมกิจกรรมขยับกาย สบายชีวี สุขภาพจิตแจ่มใส” ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม และคณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้