วัร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น นายอภิชัย ทำมานผอ.สพป. นครพนมเขต 1 มอบหมายให้นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม