การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1  โดยมี ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน