ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1  โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงนามโดยพร้อมเพรียงกัน