ร่วมประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ร่วมประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   ครั้งที่ 3/2566  โดยมี นายสมยศ  สีแสนซุย ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้