การประชุมการนิเทศการศึกษา (Educational Supervision)

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) โดยมี ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นายนิกุล มณีรัตน์ อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ , คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน