1 พ.ค. 66 ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

สำหรับ Smartphone