อื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  

วันที่ 16  พฤษภาคม  2566  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมร …

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.   Read More »

1 พ.ค. 66 ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 เ …

1 พ.ค. 66 ประกาศ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 Read More »

ระบบประเมินความพึงพอใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

คำแนะนำ            ท่านสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการมา …

ระบบประเมินความพึงพอใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ Read More »

1 ก.พ. 66 การซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 10

11 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 109

รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ

วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๘.๓๐ น. นายอภิ …

รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ Read More »