ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครู  ผู้บริหาร  ก่อนเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียน ในอำเภอวังยาง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย นายสมประสงค์  แก้วระดี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางอารยา ภาระวงค์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางประไพวัลย์ แสนเมือง ผอ.ร.ร.บ้านยอดชาด  ประธานเครือข่ายวังยางพัฒนา และกตปน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครู  ผู้บริหาร  ก่อนเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 6 โรงเรียน ในเขต อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม