ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหาร  ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  โรงเรียน ใน อ.เมือง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นพ.1  มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหาร  ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  ณ  โรงเรียนบ้านดงติ้ว โรงเรียนบ้านดงยอ และโรงเรียนบ้านกกไฮ อ.เมือง จ.นครพนม