ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ในการนี้ นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จำนวน 14 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมในครั้งนี้ด้วย