ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และร่วมนำเสนอผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และร่วมนำเสนอผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม