ร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก กศจ.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก กศจ. ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ และในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมีผลการสอบโอเน็ต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ 100 คะแนนเต็ม