ร่วมพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถคาราวานสายตรวจ โครงการเปิดการเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1และเจ้าหน้าที่ พสน. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถคาราวานสายตรวจ โครงการเปิดการเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ บริเวณหน้าหอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถคาราวานสายตรวจ ในครั้งนี้