วัติดตานโยบายแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน ตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ 18 พ.ค 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นพ. 1 ได้มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และ นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ ศึกษานิเทศก์ ติดตานโยบายแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน ตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม