ร่วมประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสถาพร แก้วเคน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวปริศนา พุทธบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางนงนุช เสตฐา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสาวสุพรรษา สุวรรณจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566