ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสู่การปฏบัติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางศิรินทิพย์ นึกได้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสู่การปฏบัติ ประจำปีการศึกษา 2566 และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้นักเรียนมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ ณ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ,บ้านนาหัวบ่อ, บ้านเนินสะอาด และบ้านกุรุคุ 19 พฤษภาคม 2566