ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ของกองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ของกองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 ทุน ณ วัดป่าสุคนธรักษ์ บ้านค่ายเสรี ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม