การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)