กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566  โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับภายในบริเวณสำนักงาน  และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำโดย นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566  โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับภายในบริเวณสำนักงาน  และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1