ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ 24 พฤษภาคม  2566   นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านดงยอ อ.เมือง จ.นครพนม