ร่วมต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศุภสิน ภูศรีโสม  ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพท.ทั้ง 245 เขต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.  ณ  สนามบินนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นคพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,นางลัคนา มั่นธรณ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศุภสิน ภูศรีโสม  ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพท.ทั้ง 245 เขต เพื่อเข้าร่วมการขับเคลื่อนงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ  โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว จังหวัดนครพนม