ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม