ประชุมและให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย

วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมและให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย ให้กับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) พร้อมด้วย นายอำนาจ  แก้วมณี  รักษาการกลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มงานนิติกร สพป. นครพนม เขต ๑