การประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

วันที่ 14 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 2 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม