วัการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น จำนวน 14 คน จากหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม