ติดตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนการศึกษาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รร.บ้านกุงโกน รร.บ้านจรุกเตย รร.บ้านใหม่วังเชือม