ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน นำเสนอผลงานที่มีการพัฒนาต่อยอด นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจ และติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการ ที่ ๑๑ ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม