ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข