ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข

วันที่ 21 มิถุนายน 2566   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำคณะครู ผู้ปกครอง ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อ.ธาตุพนม จ.นครพนม