ตรวจเยี่ยม นิเทศ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มศึกษานิเทศก์ นำโดย นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ และดร.วราภรณ์  ชาเรืองเดช  ผอ.รร อนุบาลนครพนม  (ก.ต.ป.น.) ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ บริหารสถานศึกษา ครู ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนฯ ณ บ้านแสนพัน (เครือข่ายมรุกขนคร) ,ร.ร.บ้านโสกแมว (เครือข่ายอุ่มเหม้า นาหนาด)   อ. ธาตุพนม จ.นครพนม