ตรวจเยี่ยม นิเทศ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ บริหารสถานศึกษา ครู ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนฯ ณ ร.ร.พระซองวิทยาคาร ร.ร.บ้านหนองหอยใหญ่ อำเภอนาแก จ.นครพนม