ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ