ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ