กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายอภิชัย  ทำมาน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และเป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 พร้อมด้วย นางนฤมล สุภาทอง รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1, นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผอ.ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม และสิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จากโรงเรียนอนุบาลนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม