พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่ ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม