ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะทำการเปิดระบบให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ดูคะแนนสอบของตนเอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะทำการเปิดระบบให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566


ดูคะแนนสอบของตนเองได้
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 (เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป)
ลิงค์ตรวจสอบผลคะแนนครูผู้ช่วย : http://103.205.161.139