ร่วมประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 5/2566 

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รองผอ. สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 5/2566  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม   ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)