ร่วมต้อนรับ นายไพลศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวภัทรมาศ ภะวะมาศ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายไพลศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม