ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายอำนาจ แก้วมณี รก.ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม