การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 ) ณ เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ