การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 ) ณ เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นพ เขต 1ได้มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รองผอ. สพป.นพ เขต 1 นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วนคณะศึกษานิเทศก์ สพป. นพ. เขต 1 ลงพื้นที่เป็นประธานและร่วมการประชุม การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 ) ณ เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ รร.กุตาไก้ อ. ปลปาก จ. นครพนม