ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1