รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา และ เวลา 09.30 น.ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สพป.นครพนม เขต 1  ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) นี้ด้วย